ЗАПОВЕД ОТНОСНО СВИКВАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГР. БУРГАС, МАНДАТ 2023 г. - 2027 г.

Гергана Чанакова на Пон., 06.11.2023 - 15:52
от Пламен Янев – областен управител на област Бургас, относно: Свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас, мандат 2023 г. - 2027 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Гергана Чанакова на Четв., 27.07.2023 - 09:16
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с решение по...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №54 ОТ ДАТА 25.07.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 25.07.2023 - 13:39
СЪДЪРЖАНИЕ
На 25.07.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 04.07.2023 - 13:35
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 14.07.2023 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №52 ОТ ДАТА 27.06.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 27.06.2023 - 16:16
СЪДЪРЖАНИЕ
На 27.06.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...