ОТЧЕТИ

Общ брой отчети: 22

ОТЧЕТ № 08-00 14330 / 14.07.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.07.2023 - 15:30
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на Програмата за управление за срока на мандата 2019-2023 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08-00 14060 / 16.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 09:43
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2022 г. до 30.04.2023 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08-00 13944 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 17:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. август 2022 - м. януари 2023 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08-00 13692 / 24.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.02.2023 - 08:17
ОТНОСНО

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2022 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08-00 13402 / 14.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 16:33
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2022 г. до 31.10.2022 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08-00 13159 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 14:34
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2022 - м. юли 2022 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 12764 / 03. 05.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 03.05.2022 - 15:26
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2021 г. до 30.04.2022 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 12754 / 29. 04.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 03.05.2022 - 14:55
ОТНОСНО

Медико-статистически и финансов отчет за 2022 г. от д-р Евелина Трошанова - управител на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 12683 / 30. 03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 01.04.2022 - 08:54
ОТНОСНО

от д-р Евелина Трошанова - управител на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД, относно: Дейността на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД за 2021 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 12484 / 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.02.2022 - 17:22
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. септемри 2021 - м. декември 2021 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 12428 / 26.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 28.01.2022 - 14:36
ОТНОСНО

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2021 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 12157 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 10:21
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2021 г. до 31.10.2021 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 11968 / 27.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 29.09.2021 - 09:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет , взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2021 - м. юли 2021 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 11493 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 11:26
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2020 г. до 30.04.2021 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 11178 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 17:36
ОТНОСНО

на Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите проведени в периода месец юли, 2020 г. -  месец декември, 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 11088 / 25.01.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 27.01.2021 - 16:52
ОТНОСНО

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2020 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 10795 / 13.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 16:40
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 10524 / 14.09.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 15.09.2020 - 15:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет , взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2020 - м. юни 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 10111 / 14.05.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 14.05.2020 - 16:37
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 30.10.2019 г. - 30.04.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 9734 / 10.02.2020 г.

Деан Бончев на Вт., 11.02.2020 - 09:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет , взети на сесиите, проведени в периода месец юни 2019 - месец декември 2019 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 9628 / 27.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 03.02.2020 - 10:50
ОТНОСНО

отчет от Веселин Пренеров - председател на Експертната комисия за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 9572 / 14.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 15.01.2020 - 15:09
ОТНОСНО

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2019 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ