ОТЧЕТ № 08 - 00 12754 / 29. 04.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 03.05.2022 - 14:55

Медико-статистически и финансов отчет за 2022 г. от д-р Евелина Трошанова - управител на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ОТЧЕТИ