Проф. д-р Севдалина Христова Турманова

СНИМКА
Проф. д-р Севдалина Христова Турманова
СТРУКТУРА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 28.09.1965 г.
Професия: Инженер
Образование: Висше
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Образование; наука и иновации; здравеопазване и социални политики

Е-ПОЩА
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9285 / 11.11.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 14.11.2019 - 12:20
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 9317 / 15.11.2019 г.

Ренета Райкова на Ср., 20.11.2019 - 09:37
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието " Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9303 / 14.11.2019 г.

Ренета Райкова на Ср., 20.11.2019 - 12:26
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9406 / 04.12.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 05.12.2019 - 10:41
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9458 / 11.12.2019 г.

Деан Бончев на Ср., 11.12.2019 - 14:43
ОТНОСНО

от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, относно: Обособяване на специално място за временно пребиваване на туристически автобуси 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9464 / 13.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.12.2019 - 16:00
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, приета по т. 4, подточка 4 от дневния ред на проведеното на 19.11.2019 г. заседание (Протокол №2) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9495 / 23.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 23.12.2019 - 12:23
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9496 / 23.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 23.12.2019 - 12:27
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9510 / 06.01.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 07.01.2020 - 16:30
ОТНОСНО

от проф. Севдалина Турманова, Веселин Пренеров, Калояна Живкова и Тони Минасян - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбената зала на Дружеството на бургаските художници на ул. „Александровска” 22.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9513 / 07.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 16:21
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9514 / 07.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 16:28
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9515 / 07.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 16:34
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9516 / 07.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 16:38
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9517 / 07.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 16:44
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9518 / 07.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 16:48
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет - Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС - РБ)
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9519 / 07.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 16:53
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9524 / 08.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 17:14
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова, Виолета Илиева, Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9540 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 14:02
ОТНОСНО

от Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на Кмета на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9559 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 13.01.2020 - 10:52
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Юлиян Георгиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция  на тема "Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878-1944 г." 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9566 / 13.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 13.01.2020 - 16:35
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, д-р Антонио Христов Душепеев и д-р Борис Петров Ангелов - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на санитарни възли в сградата на "Център за психично здраве - проф. д-р Иван Темков" ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9581 / 15.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 15.01.2020 - 15:51
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9670 / 05.02.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 05.02.2020 - 15:41
ОТНОСНО

от Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Обявяване на 6-ти декември за неприсъствен ден на територията на община Бургас - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9671 / 05.02.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 05.02.2020 - 15:56
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.4 от Правилника за финансово подпомагане  на процедури  инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9691 / 07.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 07.02.2020 - 12:03
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на Проф. д-р Севдалина Турманова – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.11.2019 г. – 31.01.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9692 / 07.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 07.02.2020 - 12:20
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да се освободи от заплащането на такси по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, във връзка с изпълнение на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, предложен за финансиране по процедура BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9732 / 10.02.2020 г.

Деан Бончев на Вт., 11.02.2020 - 09:27
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2019 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9735 / 10.02.2020 г.

Деан Бончев на Вт., 11.02.2020 - 09:34
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров,  инж. Виолета Илева, Калояна Живкова, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов, Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: “Регионален академичен център на БАН - Бургас” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9770 / 18.02.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 18.02.2020 - 13:11
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избиране на временно изпълняващ кмет на кметство с. Изворище за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9922 / 24.03.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.03.2020 - 09:25
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9926 / 26.03.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 26.03.2020 - 15:46
ОТНОСНО

от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9966/ 10.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.04.2020 - 10:47
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилника за насърчаване и подкрепа  на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма "Бургаски деца" и общинска програма "Успешни студенти" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9971/ 10.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.04.2020 - 10:57
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9972/ 10.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.04.2020 - 11:35
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9967/ 10.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.04.2020 - 11:59
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9968/ 10.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.04.2020 - 12:07
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9969/ 10.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.04.2020 - 12:16
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника  за реда на предоставяне  на целеви финансови средства от общински здравен фонд

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9970/ 10.04.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.04.2020 - 12:21
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10181/ 26.05.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 26.05.2020 - 17:45
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10439 / 27.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 27.07.2020 - 15:15
ОТНОСНО

от проф.д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, Красимира Маркович - председател на ПК по бюджет и финанси, д-р Антонио Душепеев - председател на ПК по здравеопазване, арх. Петър Статев - председател на ПК по устройство на територията, Анелия Иванова - председател на ПК по конфликт на интереси, проф. д-р Сотир Сотиров - председател на ПК по наука, иновации и оперативни програми, Веселин Пренеров - председател на ПК по култура и читалищна дейност, инж. Виолета Илиева - председател на ПК по образование, Евелина Василева - председател на ПК по транспор, относно: Решение по т. 41 от проведеното на 28.04.2020 г. на Общински съвет - Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10465 / 19.08.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 19.08.2020 - 10:38
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 10, ал. 2 от Правилата за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма "Бургаски деца" и Общинска програма "Успешни студенти" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10480 / 25.08.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 28.08.2020 - 09:21
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10481 / 25.08.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 28.08.2020 - 09:29
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10507 / 04.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 04.09.2020 - 15:17
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10631 / 12.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 12.10.2020 - 14:44
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10753 / 04.11.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 04.11.2020 - 16:41
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода от 01.02.2020 г. до 31.07.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10826 / 13.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 16.11.2020 - 16:31
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на двора на Детска градина „Звездица“ (филиал), с адрес: гр. Бургас, ул. Лермонтов №9 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10919 / 10.12.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 11.12.2020 - 14:50
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10972 / 17.12.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 17.12.2020 - 16:09
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от спортния календар на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11006 / 05.01.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 05.01.2021 - 17:01
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11016 / 12.01.2021 г.

Деан Бончев на Ср., 13.01.2021 - 13:47
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11024/ 14.01.2021 г.

Деан Бончев на Четв., 14.01.2021 - 14:03
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11143 / 10.02.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 10.02.2021 - 13:52
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за детски площадки и междублокови пространства 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11148 / 11.02.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 11.02.2021 - 09:25
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на парк и спортен комплекс в ж.к. "Меден рудник" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11147 / 11.02.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 11.02.2021 - 15:35
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11152 / 11.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 08:42
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11158 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 09:39
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за сектор здравеопазване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11160 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 13:54
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11332 / 29.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 29.03.2021 - 12:19
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11333 / 29.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 29.03.2021 - 16:09
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на член на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени строежи

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11449 / 23.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 27.04.2021 - 15:10
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11511 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 18:24
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11900/ 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 14:04
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12001 / 11.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 10:32
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисията по реклама и Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12002 / 11.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 10:23
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12116 / 08.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 08.11.2021 - 16:43
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12249 / 08.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 08:51
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12286 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:45
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, проф. д-р Сотир Николов Сотиров, Калояна Живкова Петкова и Юлиян Христов Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VI-та Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12290 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 18:41
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12368 / 13.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 08:54
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12370 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 12:04
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на наематели на общински обекти, в които се провеждат културни събития 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12480 / 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.02.2022 - 14:22
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2021г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12589 / 10.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.03.2022 - 09:09
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Постоянната комисия по туризъм и Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12634 / 24.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 24.03.2022 - 14:04
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.10.2021 г. - 31.03.2022 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12635 / 24.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 24.03.2022 - 14:00
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12747 / 28.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 14:24
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12787 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 15:08
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна здравна карта

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12830 / 16.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.05.2022 - 14:51
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна аптечна карта

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13284 / 12.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.10.2022 - 14:02
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за прехвърляне на правата /учредяване на договорна ипотека в полза на Търговска банка/ за имоти с идентификатор 07079.605.384 и с идентификатор 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“ ЕООД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13291 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 13:34
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13407 / 16.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 08:39
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на договорна ипотека в полза на търговска банка (финансова институция) за имоти с идентификатори 07079.605.384 и 07079.605.383 по КККР на гр. Бургас, собственост на „Булпласт БГ 1“ ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13408 / 16.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 08:48
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл.10, ал.1, т.2 от Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13557 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 18:21
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, проф. д-р Сотир Николов Сотиров, Калояна Живкова Петкова, Бойчо Георгиев и Юлиян Христов Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Подкрепа за провеждане на VII-та Национална Екологична конференция за ученици и студенти "Да мислим екологично за бъдещето"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14054 / 15.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 15.05.2023 - 15:55
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14321 / 13.07.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.07.2023 - 09:53
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14558 / 08.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 12.09.2023 - 10:58
ОТНОСНО

от общински съветници, относно: Предоставяне на финансова помощ за отстраняване на щетите от наводнението в община Царево

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
12.09.2023 г.