КОНТАКТИ

Съдържание

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Красимира Августова - сътрудник на Председателя на Общински съвет - Бургас:
Телефон за връзка: (056) 907 207
E-mail:k.avgustova@burgas.bg

ОТДЕЛ "ЕКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ 
ДИЛЯНА СТОЙКОВА-ПЕТРОВА
 
ул."Александровска"26, ет.1, ст.110
тел.(056) 907 208; (056) 841 484

Гл.юрисконсулт
Галина Тенева
ул."Александровска"26, ет.1, ст.110
тел.(056) 907 522

Гл.експерт
Деан Бончев
ул."Александровска"26, ет.1, ст.110
тел.(056) 907 208, (056) 841 484

Гл.специалист
Жени Господинова
ул."Александровска"26, ет.1, зала 2
тел.(056) 907 235

Гл.специалист
Марина Франц
ул."Александровска"26, ет.1, зала 2
тел.(056) 907 235

Ст.експерт
Гергана Чанакова
ул."Александровска"26, ет.1, зала 2
тел.(056) 907 216