Последна промяна

ОТ ДАТА: 31.01.2024 г.

обновено: 11:49:47
На 11.04.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в

ОТ ДАТА: 11.01.2024 г.

обновено: 21:31:13
Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - кметове на кметства 2019 2020 2021 2022 Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - управители на търговски дружества 2019 2020 2021 2022
обновено: 21:28:17
Образци на декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ Образец на декларация за имущество

ОТ ДАТА: 09.01.2024 г.

ОТ ДАТА: 04.01.2024 г.

обновено: 14:21:03
от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от БСП, относно: Оптимизиране на транспортните потоци на кръстовището на бул."Сан Стефано" и ул."Христо Ботев"

ОТ ДАТА: 13.12.2023 г.

обновено: 13:43:54
от Пламен Янев – областен управител на област Бургас, относно: Свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас, мандат 2023 г. - 2027 г.

ОТ ДАТА: 05.12.2023 г.

обновено: 15:45:14
Със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" се удостояват български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги и принос към града и жителите му. Снимка Име, Фамилия / заемана длъжност Протокол Леандър Франсоа Рене Льо Ге Френски вицеконсул в Бургас от февруари 1879 г. до май 1882 г. С

ОТ ДАТА: 27.11.2023 г.

обновено: 09:19:36
Наредба за символиката и отличията на Община Бургас Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол № 10 от 26.04.2016 г.; по т.2, Протокол №19/26.01.2021 г., по т.4, Протокол №46/20.12.2022 г

ОТ ДАТА: 08.11.2023 г.

обновено: 15:15:15
от И. Димитров - Изпълнителен директор на Музикаутор, относно: Контролни функции на общината за извършване на проверки за наличието на музикален лиценз в обекти, извършващи търговска и туристическа дейност

ОТ ДАТА: 07.11.2023 г.

обновено: 09:15:26
от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Къщички за домашни любимци в ж.к "Лазур"

ОТ ДАТА: 06.11.2023 г.

ОТ ДАТА: 01.11.2023 г.

обновено: 15:23:02
На 21.09.2023 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в
обновено: 08:48:19
от Р. Темелкова- председател на Окръжен съд - Бургас, относно: Провеждане на повторна процедура за избор на съдебни заседатели за нуждите на Районен съд - Бургас

ОТ ДАТА: 20.10.2023 г.

обновено: 10:48:12
от Васил Иванов - общински съветник, относно: Интегриран воден проект за област Бургас 2014-2020 г.

ОТ ДАТА: 19.10.2023 г.

обновено: 14:23:17
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Изготвяне на становище по компетентност във връзка с писмо от ОД на МВР - Бургас
обновено: 14:18:11
Дата на раждане: 16.12.1974 г. Професия: юрист Образование: юридическо Чужди езици: арменски, английски, руски Избран с политическа сила: ПП БСП Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: правни въпроси, подпомагане на етническите малцинства, развитие на пристанищата
обновено: 14:14:13
от живущите в жк."Братя Миладинови" бл.56 вх.2, относно: Силен шум от репетициите на ансамбъл за народни танци, провеждащи своите тренировки от 18.00 до 21.00 ч. в жилищна сграда
обновено: 14:07:47
от С. Петрова - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Отмяна на Етичен кодекс
обновено: 14:02:25
от В. Й., относно: Постоянен шум от строеж в ж.к Меден Рудник

ОТ ДАТА: 16.10.2023 г.