РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №56 ОТ ДАТА 21.09.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 27.09.2023 - 16:48
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 31.08.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 07.09.2023 - 15:38
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №54 ОТ ДАТА 25.07.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 01.08.2023 - 09:17
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №53 ОТ ДАТА 10.07.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 11.07.2023 - 15:47
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №52 ОТ ДАТА 27.06.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 04.07.2023 - 15:42
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №51 ОТ ДАТА 29.05.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 02.06.2023 - 16:45
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №50 ОТ ДАТА 11.04.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 18.04.2023 - 11:39
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №49 ОТ ДАТА 28.02.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 06.03.2023 - 13:46
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №48 ОТ ДАТА 13.02.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 15.02.2023 - 09:56
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №47 ОТ ДАТА 31.01.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 07.02.2023 - 13:48
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №46 ОТ ДАТА 20.12.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 29.12.2022 - 14:07
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №44 ОТ ДАТА 29.11.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 06.12.2022 - 14:22
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 27.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 01.11.2022 - 13:53
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 43 от проведеното на 27.10.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-13302 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Наредба...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №42 ОТ ДАТА 12.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 13:28
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 42 от проведеното на 12.10.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Точка единствена: ОбС 08-00-13270 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №41 ОТ ДАТА 14.09.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 21.09.2022 - 16:37
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 41 от проведеното на 14.09.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-13113 Декларация от общински съветници от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП „Движение...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №40 ОТ ДАТА 26.07.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 28.07.2022 - 14:33
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 40 от проведеното на 26.07.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-13055 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №39 ОТ ДАТА 28.06.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 01.07.2022 - 16:13
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 39 от проведеното на 28.06.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12891 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №38 ОТ ДАТА 30.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 01.06.2022 - 12:30
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 38 от проведеното на 30.05.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Точка единствена ОбС 08-00-12853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 23.05.2022 - 16:10
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 37 от проведеното на 17.05.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12829 Предложение от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 07.04.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 14.04.2022 - 16:38
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 36 от проведеното на 07.04.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12637 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Определяне...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №35 ОТ ДАТА 29.03.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 30.03.2022 - 17:08
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 35 от проведеното на 29.03.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Точка единствена ОбС 08-00-12658 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 22.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 15:39
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 33 от проведеното на 22.02.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12512 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №32 ОТ ДАТА 15.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 21.02.2022 - 13:48
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 32 от проведеното на 15.02.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Ново обсъждане на Решение по т.1 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3...

Съгласно Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г. на За областен управител на област Бургас решенията от Заседание №31 са върнати за ново разглеждане

Деан Бончев на Пет., 28.01.2022 - 11:57
СЪДЪРЖАНИЕ
Съгласно Заповед №РД-09-3 от 04.02.2022 г. на За областен управител на област Бургас решенията от Заседание №31 са върнати за ново разглеждане. ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 31 от...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №30 ОТ ДАТА 20.12.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 16:39
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 30 от проведеното на 20.12.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12244 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 07.12.2021 - 16:12
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 28 от проведеното на 30.11.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12164 Докладна записка от д-р Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №27 ОТ ДАТА 03.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 03.11.2021 - 14:49
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 27 от проведеното на 03.11.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Точка единствена ОбС 08-00-12103 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 26.10.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 01.11.2021 - 11:49
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 26 от проведеното на 26.10.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12023 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.09.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 05.10.2021 - 16:52
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 25 от проведеното на 28.09.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11787 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пет., 30.07.2021 - 15:38
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 24 от проведеното на 27.07.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11756 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №23 ОТ ДАТА 29.06.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пет., 02.07.2021 - 15:00
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 23 от проведеното на 29.06.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11663 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение и...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №22 ОТ ДАТА 26.05.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 15:36
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 26.05.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №21 ОТ ДАТА 14.04.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 21.04.2021 - 15:18
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 14.04.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11332 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №20 ОТ ДАТА 23.02.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 02.03.2021 - 17:12
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №19 ОТ ДАТА 26.01.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 01.02.2021 - 14:58
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 26.01.2021 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11089 Декларация от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №18 ОТ ДАТА 21.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 29.12.2020 - 16:58
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 21.12.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10962 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №17 ОТ ДАТА 01.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 07.12.2020 - 16:30
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 01.12.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10883 Заявление от Живко Господинов – зам.-председател на Общински съвет – Бургас и Христо...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 24.11.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 30.11.2020 - 15:58
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 24.11.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №15 ОТ ДАТА 27.10.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 02.11.2020 - 15:46
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 15 от проведеното на 27.10.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10686 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 29.09.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 06.10.2020 - 16:16
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 13 от проведеното на 29.09.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10480 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет –...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №12 ОТ ДАТА 28.07.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 04.08.2020 - 13:14
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 12 от проведеното на 28.07.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10388 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 30.06.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 07.07.2020 - 16:41
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 11 от проведеното на 30.06.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 27.05.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 03.06.2020 - 16:26
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 10 от проведеното на 27.05.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10108 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 28.04.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 05.05.2020 - 16:49
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 9 и № 9а от проведеното на 28.04.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 31.03.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 06.04.2020 - 17:23
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 8 от проведеното на 31.03.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9939 Декларация от общинските съветници на БСП ОбС 08-00-9937 Докладна записка от Димитър Николов...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 27.02.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 05.03.2020 - 11:24
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 7 от проведеното на 27.02.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9727 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 28.01.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 04.02.2020 - 16:53
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 6 от проведеното на 28.01.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №5 ОТ ДАТА 19.12.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 23.12.2019 - 15:32
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 5 от проведеното на 19.12.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9410 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 27.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 03.12.2019 - 09:59
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 3 от проведеното на 27.11.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9317 Предложение от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 19.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пет., 22.11.2019 - 16:24
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 2 от проведеното на 19.11.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №1 ОТ ДАТА 30.10.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 31.10.2019 - 13:47
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 1 от проведеното на 30.10.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1...