ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Четв., 27.07.2023 - 11:26

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

Уведомяваме Ви, че на 10.08.2023 г. (четвъртък) ще се проведе събеседване с одобрените кандидати за съдебни заседатели в Зала 2, находяща се на ет. 1, в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ 26, при следния ред:

 

От 09:00 ч.

 1. Алекс Анмахян                                    заявление вх.№08-00-14287/06.07.2023 г.
 2. Анна Артинова                                    заявление вх.№08-00-14268/04.07.2023 г.
 3. Анита Стоянова                                   заявление вх.№08-00-14394/26.07.2023 г.
 4. Борислав Динев                                  заявление вх.№08-00-14283/05.07.2023 г.
 5. Боряна Бочукова                                 заявление вх.№08-00-14163/14.06.2023 г.
 6. Валентина Неделчева                       заявление вх.№08-00-14140/07.06.2023 г.
 7. Валя Иванова                                       заявление вх.№08-00-14310/10.07.2023 г.
 8. Валя Павлова                                       заявление вх.№08-00-14263/03.07.2023 г.
 9. Веселина Коруджиева-Топузова    заявление вх.№08-00-14267/03.07.2023 г.
 10. Веселина Овчарова                             заявление вх.№08-00-14296/07.07.2023 г.
 11. Десислава Василева                            заявление вх.№08-00-14213/20.06.2023 г.
 12. Десислава Бахчеванова                      заявление вх.№08-00-14257/30.06.2023 г.
 13. Диана Къркелова-Сотирова              заявление вх.№08-00-14242/27.06.2023 г.
 14. Диляна Градинарова                            заявление вх.№08-00-14164/14.06.2023 г. 
 15. Димитринка Георгиева                       заявление вх.№08-00-14279/05.07.2023 г.
 16. Диян Петров                                           заявление вх.№08-00-14298/07.07.2023 г.
 17. Дияна Никова                                         заявление вх.№08-00-14281/05.07.2023 г.
 18. Добринка Авджиева                              заявление вх.№08-00-14148/12.06.2023 г.
 19. Дона Спасова                                           заявление вх.№08-00-14253/29.06.2023 г.
 20. Елена А. Димитрова                              заявление вх.№08-00-14139/06.06.2023 г.
 21. Елена Г. Димитрова                              заявление вх.№08-00-14275/ 04.07.2023 г.

 

От 10:00 ч.

 1. Златина Бербенлиева                             заявление вх.№08-00-14261/30.06.2023 г.
 2. Златина Атанасова                                  заявление вх.№08-00-14301/07.07.2023 г.
 3. Златка Йовкова                                        заявление вх.№08-00-14393/26.07.2023 г.
 4. Иванка Христова                                     заявление вх.№08-00-14304/07.07.2023 г.
 5. Ивет Билянова-Михнева                       заявление вх.№08-00-14048/12.05.2023 г.
 6. Иво Иванов                                                 заявление вх.№08-00-14041/10.05.2023 г.
 7. Катерина Маринова                                заявление вх.№08-00-14282/05.07.2023 г.
 8. Катя Ефтимова                                          заявление вх.№08-00-14138/01.06.2023 г.
 9. Красимир Червенков                               заявление вх.№08-00-14295/07.07.2023 г.
 10. Красимира Чобанова                                заявление вх.№08-00-14297/07.07.2023 г.
 11. Лиляна Славова                                           заявление вх.№08-00-14312/11.07.2023 г.
 12. Любомира Данаилова-Дишова             заявление вх.№08-00-14300/07.07.2023 г.
 13. Маргарита Димитрова                              заявление вх.№08-00-14391/26.07.2023 г.
 14. Матилда Чорней                                         заявление вх.№08-00-14147/12.06.2023 г.
 15. Милена Милчева                                       заявление вх.№08-00-14260/30.06.2023 г.
 16. Минка Джугларска                                    заявление вх.№08-00-14230/23.06.2023 г.
 17. Наташа Тодинова-Базотева                     заявление вх.№08-00-14289/06.07.2023 г.
 18. Нели Христова-Костадинова                   заявление вх.№08-00-14303/07.07.2023 г.
 19. Николай Костов                                           заявление вх.№08-00-14292/06.07.2023 г.
 20. Николина Янкова                                        заявление вх.№08-00-14271/04.07.2023 г.
 21. Петя Николова                                              заявление вх.№08-00-14179/16.06.2023 г.
 22. Петя Петрова                                                заявление вх.№08-00-14235/26.06.2023 г.

 

От 11:00 ч.

 1. Петя Пейчева                                            заявление вх.№08-00-14205/19.06.2023 г.
 2. Радка Чолакова                                        заявление вх.№08-00-14264/03.07.2023 г.
 3. Росица Каражекова                                 заявление вх.№08-00-14274/04.07.2023 г.
 4. Росица Косева                                           заявление вх.№08-00-14288/06.07.2023 г.
 5. Руска Христова                                         заявление вх.№08-00-14269/04.07.2023 г.
 6. Силвия Паскалева                                    заявление вх.№08-00-14251/28.06.2023 г.
 7. Славка Костадинова                                 заявление вх.№08-00-14327/13.07.2023 г.
 8. Соня Петканова                                         заявление вх.№08-00-14246/28.06.2023 г.
 9. Станимира Костова                                   заявление вх.№08-00-14309/10.07.2023 г.
 10. Станислав Бошнаков                                заявление вх.№08-00-14284/06.07.2023 г.
 11. Станислава Георгиева                              заявление вх.№08-00-14293/07.07.2023 г.
 12. Станка Димитрова                                     заявление вх.№08-00-14265/03.07.2023 г.
 13. Стефанка Богданова                                 заявление вх.№08-00-14286/06.07.2023 г.
 14. Стиляна Колева                                          заявление вх.№08-00-14291/06.07.2023 г.
 15. Стоянка Колева                                           заявление вх.№08-00-14329/13.07.2023 г.
 16. Таня Петрова-Панкова                            заявление вх.№08-00-14256/30.06.2023 г.
 17. Тодор Сивков                                              заявление вх.№08-00-14277/05.07.2023 г.
 18. Тодорка Стоянова                                     заявление вх.№08-00-14290/06.07.2023 г.
 19. Яна Михалкова                                           заявление вх.№08-00-14278/05.07.2023 г.
 20. Янка Янкова                                                 заявление вх.№08-00-14270/04.07.2023 г.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ