СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Гергана Чанакова на Четв., 27.07.2023 - 09:16

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с решение по т. 51 от Протокол №50/11.04.2023 г. на Общински съвет - Бургас публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 1. Алекс Анмахян                                   заявление вх.№08-00-14287/06.07.2023 г.
 2. Анна Артинова                                      заявление вх.№08-00-14268/04.07.2023 г.
 3. Анита Стоянова                                     заявление вх.№08-00-14394/26.07.2023 г.
 4. Борислав Динев                                     заявление вх.№08-00-14283/05.07.2023 г.
 5. Боряна Бочукова                                    заявление вх.№08-00-14163/14.06.2023 г.
 6. Валентина Неделчева                          заявление вх.№08-00-14140/07.06.2023 г.
 7. Валя Иванова                                          заявление вх.№08-00-14310/10.07.2023 г.
 8. Валя Павлова                                          заявление вх.№08-00-14263/03.07.2023 г.
 9. Веселина Коруджиева-Топузова        заявление вх.№08-00-14267/03.07.2023 г.
 10. Веселина Овчарова                                заявление вх.№08-00-14296/07.07.2023 г.
 11. Десислава Василева                               заявление вх.№08-00-14213/20.06.2023 г.
 12. Десислава Бахчеванова                        заявление вх.№08-00-14257/30.06.2023 г.
 13. Диана Къркелова-Сотирова                заявление вх.№08-00-14242/27.06.2023 г.
 14. Диляна Градинарова                              заявление вх.№08-00-14164/14.06.2023 г. 
 15. Димитринка Георгиева                         заявление вх.№08-00-14279/05.07.2023 г.
 16. Диян Петров                                             заявление вх.№08-00-14298/07.07.2023 г.
 17. Дияна Никова                                           заявление вх.№08-00-14281/05.07.2023 г.
 18. Добринка Авджиева                                заявление вх.№08-00-14148/12.06.2023 г.
 19. Дона Спасова                                            заявление вх.№08-00-14253/29.06.2023 г.
 20. Елена А. Димитрова                               заявление вх.№08-00-14139/06.06.2023 г.
 21. Елена Г. Димитрова                                заявление вх.№08-00-14275/04.07.2023 г.
 22. Златина Бербенлиева                             заявление вх.№08-00-14261/30.06.2023 г.
 23. Златина Атанасова                                   заявление вх.№08-00-14301/07.07.2023 г.
 24. Златина Йовкова                                      заявление вх.№08-00-14393/26.07.2023 г.
 25. Иванка Христова                                      заявление вх.№08-00-14304/07.07.2023 г.
 26. Ивет Билянова-Михнева                        заявление вх.№08-00-14048/12.05.2023 г.
 27. Иво Иванов                                                 заявление вх.№08-00-14041/10.05.2023 г.
 28. Катерина Маринова                                заявление вх.№08-00-14282/05.07.2023 г.
 29. Катя Ефтимова                                          заявление вх.№08-00-14138/01.06.2023 г.
 30. Красимир Червенков                               заявление вх.№08-00-14295/07.07.2023 г.
 31. Красимира Чобанова                               заявление вх.№08-00-14297/07.07.2023 г.
 32. Лиляна Славова                                          заявление вх.№08-00-14312/11.07.2023 г.
 33. Любомира Данаилова-Дишова            заявление вх.№08-00-14300/07.07.2023 г.
 34. Маргарита Димитрова                             заявление вх.№08-00-14391/26.07.2023 г.
 35. Матилда Чорней                                         заявление вх.№08-00-14147/12.06.2023 г.
 36. Милена Милчева                                       заявление вх.№08-00-14260/30.06.2023 г.
 37. Минка Джугларска                                   заявление вх.№08-00-14230/23.06.2023 г.
 38. Наташа Тодинова-Базотева                   заявление вх.№08-00-14289/06.07.2023 г.
 39. Нели Христова-Костадинова                 заявление вх.№08-00-14303/07.07.2023 г.
 40. Николай Костов                                         заявление вх.№08-00-14292/06.07.2023 г.
 41. Николина Янкова                                       заявление вх.№08-00-14271/04.07.2023 г.
 42. Петя Николова                                             заявление вх.№08-00-14179/16.06.2023 г.
 43. Петя Петрова                                               заявление вх.№08-00-14235/26.06.2023 г.
 44. Петя Пейчева                                               заявление вх.№08-00-14205/19.06.2023 г.
 45. Радка Чолакова                                           заявление вх.№08-00-14264/03.07.2023 г.
 46. Росица Каражекова                                    заявление вх.№08-00-14274/04.07.2023 г.
 47. Росица Косева                                              заявление вх.№08-00-14288/06.07.2023 г.
 48. Руска Христова                                            заявление вх.№08-00-14269/04.07.2023 г.
 49. Силвия Паскалева                                       заявление вх.№08-00-14251/28.06.2023 г.
 50. Славка Костадинова                                    заявление вх.№08-00-14327/13.07.2023 г.
 51. Соня Петканова                                           заявление вх.№08-00-14246/28.06.2023 г.
 52. Станимира Костова                                     заявление вх.№08-00-14309/10.07.2023 г.
 53. Станислав Бошнаков                                  заявление вх.№08-00-14284/06.07.2023 г.
 54. Станислава Георгиева                                 заявление вх.№08-00-14293/07.07.2023 г.
 55. Станка Димитрова                                        заявление вх.№08-00-14265/03.07.2023 г.
 56. Стефанка Богданова                                     заявление вх.№08-00-14286/06.07.2023 г.
 57. Стиляна Колева                                              заявление вх.№08-00-14291/06.07.2023 г.
 58. Стоянка Колева                                               заявление вх.№08-00-14329/13.07.2023 г.
 59. Таня Петрова-Панкова                                 заявление вх.№08-00-14256/30.06.2023 г.
 60. Тодор Сивков                                                    заявление вх.№08-00-14277/05.07.2023 г.
 61. Тодорка Стоянова                                           заявление вх.№08-00-14290/06.07.2023 г.
 62. Яна Михалкова                                                 заявление вх.№08-00-14278/05.07.2023 г.
 63. Янка Янкова                                                      заявление вх.№08-00-14270/04.07.2023 г.

 

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 10.08.2023 г. (четвъртък) от 09:00 ч., 10:00 ч. и  11:00 ч., по предварително изготвен списък по азбучен ред., в зала № 2, ет. 1, Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

 Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на  общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Бургас становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Иво Баев,

Председател на Комисията

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ