Конкурси

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 27.04.2022 - 10:49
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.33 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол № 36) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 27.04.2022 - 10:44
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.33 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол № 36) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 27.04.2022 - 10:42
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.33 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол № 36) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЯРА И НАДЕЖДА - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 27.04.2022 - 10:36
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.13 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 15.02.2022г. (Протокол № 32) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД

Гергана Чанакова на Пон., 11.04.2022 - 14:27
УТВЪРДИЛ: ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.32 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол№36/07.04.2022г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД 1. Минимални и...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Ср., 07.07.2021 - 16:00
УТВЪРДИЛ: КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“ ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.39 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.05.2021г. (Протокол№22/26.05.2021г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Ср., 07.07.2021 - 15:54
УТВЪРДИЛ: КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“ ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.39 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.05.2021г. (Протокол№22/26.05.2021г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС...

Обявява конкурс за длъжността управител на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ТЕМКОВ - БУРГАС” ЕООД

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:25
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.37 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 14.05.2021г. ( Протокол № 21) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА...

Обявява конкурс за длъжността управител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС" ЕООД

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:23
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.37 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 14.05.2021г. ( Протокол № 21) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА...

Обявява конкурс за длъжността управител на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС" ЕООД

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 16:15
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.37 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 14.05.2021г. (Протокол № 21) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

Обявява конкурс за длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”

Ренета Райкова на Ср., 27.01.2021 - 10:11
О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет – Бургас, на основание Решение по т.26 от Протокол №19/26.01.2021 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 11:02
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД 1. Минимални и...

Обявява конкурс за длъжността управител на „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:59
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД 1...

Обявява конкурс за длъжността управител на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:57
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД 1...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСБУС“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:54
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСБУС“ ЕООД 1. Минимални и специфични...

Обявява на конкурс за длъжността управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:51
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД 1. Минимални и...