Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Димитринка Кос… на Вт., 13.06.2023 - 14:03
Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - кметове на кметства 2019 2020 2021 2022 Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35...

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Димитринка Кос… на Нед., 24.11.2019 - 10:33
Образци на декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Образец на декларация по чл. 35...