Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Димитринка Кос… на Вт., 13.06.2023 - 14:03

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - кметове на кметства

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - управители на търговски дружества