Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 42, Протокол № 25/22.10.2009 г.