ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТ"

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.44, Протокол № 17/18.12.2012 г.; изменен и допълнен: по т.2, Протокол №24/28.02.2017 г., по т.9, Протокол №18/21.12.2020 г.