ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Приет с решение на Общински съвет – Бургас, по т.10, Протокол № 13/ 29.09.2020 г.