КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 5 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА НАЧИНА НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРЕДВИДЕНИ В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Иван Георгиев Гаврилов - общински съветник

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Костадин Евгениев Андонов - общински съветник
Антонио Христов Душепеев - общински съветник
Тодор Жаков Йосифов - общински съветник
Иван Миленов Иванов - общински съветник
Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика"
Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности"