КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Антонио Христов Душепеев - общински съветник

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Калояна Живкова Петкова - общински съветник
Мадлен Михран Мутафян - общински съветник
Бенчо Георгиев Бенчев - общински съветник
Добрина Копчева - гл. специалист в ОП "Общински имоти"
Галина Страшимирова - юрисконсулт в ОП "Общински имоти"
Мая Казанджиева - директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА