График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.09.2023 - 08:50

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 14.09.2023 г. (четвъртък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 21.09.2023 г. (четвъртък), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ;  

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

18.09.2023 г.
понеделник

11:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ;  

ТУРИЗЪМ

18.09.2023 г.
 понеделник

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО;

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

18.09.2023 г.

понеделник

13:00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ; 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

18.09.2023 г.

понеделник

14:30

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО;

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ;

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

18.09.2023 г.

понеделник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ;

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

18.09.2023 г.

понеделник

16:30

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

19.09.2023 г.
вторник

09:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА 

19.09.2023 г.
 вторник

10:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

19.09.2023 г.
вторник

11:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

19.09.2023 г.
вторник

12:00