График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЯНУАРИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.01.2022 - 14:06

 Крайният срок за внасяне на докладни записки е 14.01.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ще бъдат допускани по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Заседанието на ОбС ще се проведе на 25.01.2022 г. (вторник), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

18.01.2022 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

18.01.2022 г.
вторник

15:30

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

19.01.2022 г.

сряда

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

19.01.2022 г.

сряда

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

19.01.2022 г.

сряда

11:00

ТУРИЗЪМ

19.01.2022 г.

сряда

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

19.01.2022 г.

сряда

13:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

19.01.2022 г.

сряда

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

19.01.2022 г.

сряда

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

19.01.2022 г.

сряда

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

20.01.2022 г.

четвъртък

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

20.01.2022 г.
четвъртък

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

20.01.2022 г.
четвъртък

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

20.01.2022 г.
четвъртък

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

20.01.2022 г.
четвъртък

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

20.01.2022 г.
четвъртък

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

20.01.2022 г.
четвъртък

15:00