Изменение на план-схема за организация на движението на улица „Христо Ботев“, ул. „Пробуда“, ул. „Шейново“ и ул. „Любен Каравелов“ в кв.134, 135 и 136 по плана на ЗЦГЧ – гр. Бургас от одобрена „План – схема на организация на движението, на територия с гра

Гергана Чанакова на Вт., 05.10.2021 - 16:56

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас ОДОБРЯВА:

Изменение на „План – схема на организация на движението, на територия с граници: на север – бул. „Сан Стефано“, на изток – бул. „Демокрация“, на юг – ул. „Булаир“ и бул. „Иван Вазов“ и на запад – бул. „Мария Луиза“, по плановете на ЦГЧ и ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас“, в обхват на улица „Христо Ботев“, ул. „Пробуда“, ул. „Шейново“ и ул. „Любен Каравелов“ в прилежащата територия на кв.134, 135 и 136 по плана на ЗЦГЧ – гр. Бургас, съгласно приложените графична материали и текстова част.

 

КАТЕГОРИЯ