График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ 2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 08.06.2020 - 10:21

Крайният срок за входиране на докладни записки е 19.06.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.06.2020 г. (вторник) в СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница", 40. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

23.06.2020 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

23.06.2020 г.

вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

23.06.2020 г.
вторник

10:30

ТУРИЗЪМ

23.06.2020 г.
вторник

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

23.06.2020 г.
вторник

12:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

23.06.2020 г.
вторник

13:00

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

23.06.2020 г.
вторник

13:30

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

23.06.2020 г.
вторник

14:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

23.06.2020 г.
вторник

15:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

23.06.2020 г.
вторник

15:30

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

24.06.2020 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

24.06.2020 г.
сряда

10:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

24.06.2020 г.
сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

24.06.2020 г.
сряда

11:30

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

24.06.2020 г.
сряда

12:30

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

24.06.2020 г.
сряда

13:30

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

24.06.2020 г.
сряда

14:30