БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ГРАЖДАНИ ЖИВУЩИ В К-С "ИЗГРЕВ"