График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АВГУСТ 2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 03.08.2023 - 08:42

Крайният срок за внасяне на докладни записки е 21.08.2023 г. (понеделник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 31.08.2023 г. (четвъртък), от 9:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

24.08.2023 г.
четвъртък

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

24.08.2023 г.
 четвъртък

10:00

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

24.08.2023 г.

четвъртък

11:00

ТУРИЗЪМ

24.08.2023 г.

четвъртък

12:00

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

24.08.2023 г.

четвъртък

13:00

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

24.08.2023 г.

четвъртък

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

24.08.2023 г.

четвъртък

15:30

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

24.08.2023 г.

четвъртък

16:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

25.08.2023 г.

петък

09:00

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

25.08.2023 г.

петък

10:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

25.08.2023 г.

петък

11:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

25.08.2023 г.
петък

12:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

25.08.2023 г.
петък

13:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

25.08.2023 г.
петък

14:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА 

25.08.2023 г.
 петък

15:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

28.08.2023 г.
понеделник

11:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

28.08.2023 г.
понеделник

12:00