ЗАСЕДАНИЕ №56 ОТ ДАТА 21.09.2023 ГОДИНА

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №56 ОТ ДАТА 21.09.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 27.09.2023 - 16:48
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №56 ОТ ДАТА 21.09.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 21.09.2023 - 14:24
СЪДЪРЖАНИЕ
На 21.09.2023 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №56 ОТ ДАТА 21.09.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 19.09.2023 - 09:44
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.09.2023 година...