ЗАСЕДАНИЕ №23 ОТ ДАТА 29.06.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №23 ОТ ДАТА 29.06.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 24.06.2021 - 11:20
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.06.2021...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №23 ОТ ДАТА 29.06.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 29.06.2021 - 13:01
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.06.2021...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №23 ОТ ДАТА 29.06.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пет., 02.07.2021 - 15:00
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 23 от проведеното на 29.06.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11663 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълнение и...