ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 24.11.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 24.11.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 19.11.2020 - 11:04
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 24.11.2020 година...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 24.11.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 24.11.2020 - 16:09
СЪДЪРЖАНИЕ
На 24.11.2020 год. (вторник), на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 24.11.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 30.11.2020 - 15:58
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 24.11.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за...