ОБЯВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пон., 06.03.2023 - 13:55
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.02.2023 г., Протокол № 49, т. 2 (вх. № 08-00-13759) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Гергана Чанакова на Пон., 06.03.2023 - 13:53
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.02.2023 г., Протокол № 49, т. 1 (вх. № 08-00-13750) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРИЕМАНЕ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Гергана Чанакова на Ср., 02.11.2022 - 09:13
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 27.10.2022 г., Протокол № 43, т. 3 (вх. № 08-00-13301) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Ср., 21.09.2022 - 16:42
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 14.09.2022 г., Протокол № 41, т. 6 (вх. № 08-00-13147) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 15:53
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 22.02.2022 г., Протокол № 33, т. 3 (вх. № 08-00-12479) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Четв., 07.10.2021 - 11:52
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.09.2021 г., Протокол № 25, т. 5 (вх. № 08-00-11893) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Ренета Райкова на Пет., 30.07.2021 - 15:54
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 27.07.2021 г., Протокол № 24, т. 3 (вх. № 08-00-11776) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Ренета Райкова на Пет., 02.07.2021 - 15:13
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.06.2021 г., Протокол № 23, т. 3 (вх. № 08-00-11664) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ "АВИОМУЗЕЙ БУРГАС", ГР. БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 02.07.2021 - 15:07
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.06.2021 г., Протокол № 23, т. 2 (вх. № 08-00-11578) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Ренета Райкова на Вт., 02.03.2021 - 17:23
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., Протокол № 20, т. 7 (вх. № 08-00-11165) от дневния ред, и е...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ"

Ренета Райкова на Вт., 02.03.2021 - 17:22
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., Протокол № 20, т. 6 (вх. № 08-00-11154) от дневния ред, и е...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

Ренета Райкова на Вт., 02.03.2021 - 17:21
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., Протокол № 20, т. 5 (вх. № 08-00-11160) от дневния ред, и е...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС - БУРГАС"

Ренета Райкова на Вт., 29.12.2020 - 17:44
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 18, т. 6 (вх. № 08-00-10938) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПОРТ“

Ренета Райкова на Вт., 29.12.2020 - 17:27
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 18, т. 9 (вх. № 08-00-10932) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Ренета Райкова на Вт., 29.12.2020 - 17:26
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 18, т. 8 (вх. № 08-00-10931) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

Ренета Райкова на Вт., 29.12.2020 - 17:24
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020 г., Протокол № 18, т. 4 (вх. № 08-00-10916) от дневния ред, и е подпечатано с официалния...

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Ренета Райкова на Вт., 06.10.2020 - 17:08
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2020 г., Протокол № 13, т. 10 (вх. № 08-00-10518) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 04.08.2020 - 12:49
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 9 (вх. № 08-00-10391) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Ренета Райкова на Вт., 04.08.2020 - 12:48
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 8 (вх. № 08-00-10344) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА СЪС СРЕДСТВА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Ср., 03.06.2020 - 16:41
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 27.05.2020 г., Протокол № 10, т. 1 (вх. № 08-00-10108) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Ренета Райкова на Вт., 05.05.2020 - 17:43
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 8 (вх. № 08-00-9970) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Ренета Райкова на Вт., 05.05.2020 - 17:41
Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 7 (вх. № 08-00-9969) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Ренета Райкова на Четв., 05.03.2020 - 11:45
Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 7, т. 1 (вх. № 08-00-9727) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПШОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Ренета Райкова на Вт., 04.02.2020 - 17:26
Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 28 (вх. № 08-00-9516) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Вт., 04.02.2020 - 17:19
Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 27 (вх. № 08-00-9519) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.