Иван Тодоров Тодоров

СНИМКА
Иван Тодоров
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 17.03.1971 г.
Професия: Треньор по Карате До и физическо възпитание
Образование: Висше
Чужди езици: английски и руски
Избран с политическа сила: ДСБ
Участие в предишен ОБС: Не
Телефон за контакти: 0898784467

Обновено на
05.06.2023 г.