Иво Георгиев Баев

СНИМКА
Иво Георгиев Баев
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 22.08.1957 г.
Професия: Адвокат
Образование: Висше
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: "Демократична България"- ОБЕДИНЕНИ (ДА България, ДСБ, Зелено движение). От 02.2023 г. прекратил членството си в ПП "ДСБ". Понастоящем член на ПП "СДС"
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Правни въпроси; инвестиционни политики; общинска собственост; международно сътрудничество; морско дело
Телефон за контакти: 0878 704 820; 056/ 830 230

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9404 / 04.12.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 05.12.2019 - 10:33
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас в партньорство с международни институции и независими лаборатории. закупуване на необходимата апаратура за мониторинг на всички замърсители, указани в анализа, цитиран по-горе, или сключване на договор с независима лаборатория, която да извършва мониторинга - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9606 / 20.01.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 21.01.2020 - 10:58
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите, указани в анализа

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9936 / 30.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 30.03.2020 - 15:08
ОТНОСНО

от Живко Табаков - председател на Постоянната комисия по туризъм и Иво Баев - председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10959 / 15.12.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 15.12.2020 - 17:34
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас 
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11241 / 22.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 22.02.2021 - 13:22
ОТНОСНО

от Иво Баев - председател на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществени посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11245 / 22.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 22.02.2021 - 14:29
ОТНОСНО

от Иво Баев - председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Назначаване на проверка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11609 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:29
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11620 / 17.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.06.2021 - 11:36
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Ремонт на пътната настилка, тротоарите и паркингите пред бл. 77, находящ се в к-с "Лазур" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11688 / 24.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 28.06.2021 - 10:58
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Стопанисване и поддържане на Гробищен парк - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11771 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 15:18
ОТНОСНО

от д-р Даниела Стоянова Божинова - общински съветник от "Демократична България Обединение"/ПП "Зелено движение", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11897 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 12:55
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12573 / 02.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 04.03.2022 - 09:26
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Възможност за настаняване на украински граждани на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12788 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:44
ОТНОСНО

от Георги Събев - председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство , относно: Частично финансиране на Международен морски форум "Синьото бъдеще - наша отговорност" - 2022 г. част от официалния календар на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13134 / 29.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 30.08.2022 - 15:31
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Изложбата на Пикасо в Казино Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13622 / 09.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 12.01.2023 - 10:03
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Новогодишен концерт
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14063 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 10:26
ОТНОСНО

от Иво Баев - председател на временна комисия за изработване на проект на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас , относно: Приемане на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
17.05.2023 г.