Боян Диянов Дяков

СНИМКА
Боян Диянов Дяков
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 14.06.1988
Професия: Търговец
Образование: Висше - "Банково, застрахователно и осигурително дело"
Чужди езици: Английски, френски, руски
Избран с политическа сила: ПП НФСБ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Обществен ред; сигурност; туризъм
Телефон за контакти: 0896 808 700

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9433 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 11:44
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Безплатно пътуване по всички линии на градския транспорт за граждани над 75 години - Оттеглена от вносителите

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9434 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 11:50
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на улично осветление на ул. "Манастирска" и ул. "Албатрос", в кв. "Сарафово" - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9435 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 11:55
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на тротоара срещу бл. 15, в ж.к. "Изгрев"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9436 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 11:59
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на ул. "Ангел Димитров", кв. Сарафово - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9437 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 12:05
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Отпускане на средства за закупуване на народни носии за детска школа за народни танци "Детелини" при читалище "Съгласие 1905", гр. Българово

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9438 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 12:11
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. "Братя Миладинови"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9713 / 07.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 07.02.2020 - 18:20
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Поставяне на изкуствени неравности в Северна промишлена зона 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10264/ 19.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 19.06.2020 - 18:41
ОТНОСНО

от Боян Дяков и Милен Ненчев - общински съветници от ПП НФСБ , относно: Поставяне на спасителни пояси на моста в гр.Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10537 / 17.09.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 17.09.2020 - 16:50
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Премахване на нерегламентирано сметище на кръстовището между ул. "Страцин" и ул. "Бистрица" в кв. Победа 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10538 / 17.09.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 17.09.2020 - 16:54
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на тротоара от бл. 158 до края на бл. 70, на ул. "Петко Задгорски", в ж.к. "Изгрев"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10544 / 18.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.09.2020 - 16:39
ОТНОСНО

от Евелина Михалева – Председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров - зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов  и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10649 / 15.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 15.10.2020 - 14:24
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ II-62, отреден "За озеленяване и благоустрояване",  кв. 22 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10650 / 15.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 15.10.2020 - 14:33
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве калиде"
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10647 / 15.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 15.10.2020 - 15:44
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Предприемане на мерки за намаляване на шума от преминаващите автомобили в кв. Крайморие - местност Пода 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10648 / 15.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 15.10.2020 - 15:50
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Поставяне на екотоалетни в района на парк "Езеро", гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10782 / 12.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 11:30
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на паркинг между бл. 71 и бл. 15 в ж.к. "Славейков"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10783 / 12.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.11.2020 - 11:35
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Създаване на нов пакет за пътуване в градския транспорт - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11037 / 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 15:46
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Мерки за осигуряване безопасността на пешеходците при пресичане на ул. "Ванче Михайлов" в ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11038 / 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 15:47
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на обособена площадка за разходка на кучета на територията на кв. Ветрен
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11039 / 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 15:55
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - оттеглена от вносителите
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11156 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 13:35
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Проектиране и изграждане на бюст-паметник на големия български писател Иван Вазов 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11157 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 13:40
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ограничаване на автомобилния достъп до парк "Минерални бани" между кв. Ветрен и кв. Банево

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11491 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 14:09
ОТНОСНО

от Евелина Михалева – Председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров - зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов  и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД , относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11719 / 06.07.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 07.07.2021 - 15:43
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП НФСБ относно: Предприемане на мерки за продължаване на изграждането на шумозащитна стена в кв. Сарафово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11890 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 09:56
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. "Братя Миладинови" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11891 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 10:01
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Предприемане на мерки за намаляване на шума от преминаващите автомобили в кв. Крайморие - местност Пода
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11897 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 12:55
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12016 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 12:26
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на бул. "Никола Петков" в ж.к. "Изгрев" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12017 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 18:35
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Премахване на нерегламентирано сметище и обезопасяване на канализационните шахти в района на бл. 122 в ж.к. "Меден рудник"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12018 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 12:33
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Платени финансови средства на застрахователи за нанесени щети на превозни средства
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12766 / 04.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 10:55
ОТНОСНО

от Боян Дяков и Ивайло Вагенщайн - общински съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл.47 в ж.к "Братя Миладинови"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12940 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:30
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13540 / 07.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 13:25
ОТНОСНО

от Боян Дяков и Ивайло Вагенщайн - общински съветници от ПП НФСБ, относно: Спа център "Аква Калиде"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13620 / 05.01.2023 г.

Деан Бончев на Пет., 06.01.2023 - 08:37
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ "Зора" и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13862 / 09.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.03.2023 - 14:02
ОТНОСНО

от общински съветници от Общински съвет - Бургас, относно: Изтичащ договор на веригата Lafka на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14322 / 13.07.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.07.2023 - 16:05
ОТНОСНО

от Евелина Михалева – Председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров - зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Диян Георгиев, Живко Господинов  и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14558 / 08.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 12.09.2023 - 10:58
ОТНОСНО

от общински съветници, относно: Предоставяне на финансова помощ за отстраняване на щетите от наводнението в община Царево

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
12.09.2023 г.