ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 3, Протокол № 13/ 28.06.2016 г.; изменен и допълнен: по т.7, Протокол №9/28.04.2020 г.