НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.4, Протокол № 13/ 29.09.2020 г.; изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, по т.5, Протокол №18/21.12.2020 г., по т.1 от Протокол №32/15.02.2022 г.