ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол  № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г.; по т.6, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.; по т.3, Протокол №23/29.06.2021 г.