ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА СЪС СРЕДСТВА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 10/27.05.2020 г.