ЗАПОВЕД ОТНОСНО СВИКВАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГР. БУРГАС, МАНДАТ 2023 г. - 2027 г.

Гергана Чанакова на Пон., 06.11.2023 - 15:52
от Пламен Янев – областен управител на област Бургас, относно: Свикване на Първото заседание на Общински съвет, гр. Бургас, мандат 2023 г. - 2027 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №56 ОТ ДАТА 21.09.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 21.09.2023 - 14:24
СЪДЪРЖАНИЕ
На 21.09.2023 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.09.2023 - 08:50
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 14.09.2023 г. (четвъртък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №55 ОТ ДАТА 31.08.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 01.09.2023 - 09:34
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.08.2023 година...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АВГУСТ 2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 03.08.2023 - 08:42
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 21.08.2023 г. (понеделник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Четв., 27.07.2023 - 11:26
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ Уведомяваме Ви, че на 10.08.2023 г. (четвъртък) ще се проведе събеседване с одобрените кандидати за съдебни заседатели в Зала 2, находяща се на...