ПИСМО 08 - 00 14638 / 18.10.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.10.2023 - 14:22

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Изготвяне на становище по компетентност във връзка с писмо от ОД на МВР - Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА