ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14595 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.09.2023 - 15:06

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност -„Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ