ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14571 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 16:42

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Краткосрочна /2023 - 2025 г./ програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бургас за периода 2023-2025 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ