ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14577 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 16:29

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на габарита на  улица с о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185 между кв.7 и кв.8 по плана на лесопарк „Росенец“, гр.Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ