ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14573 / 14.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.09.2023 - 15:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Национална художествена академия - филиал Бургас с проектно предложение, касаещо сградата на Графична база по първата покана от Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България -Турция 2021-2027 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ