ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 14556 / 07.09.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 07.09.2023 - 16:29

от Васил Иванов - общински съветник, относно: Интегриран воден проект за област Бургас 2014-2020 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА