ПИСМО 08 - 00 14538 / 29.08.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.09.2023 - 08:29

от И. Димитров - Изпълнителен директор на Музикаутор, относно: Контролни функции на общината за извършване на проверки за наличието на музикален лиценз в обекти, извършващи търговска и туристическа дейност

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА