ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14497 / 22.08.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 22.08.2023 - 16:31

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Задължения по договор от 18.04.2007г., за предоставяне на особено право на ползване върху обект площад „Св. Св. Кирил и Методий“

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ