График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮЛИ 2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 07.07.2021 - 13:56

Крайният срок за входиране на докладни записки е 16.07.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 27.07.2021 г. (вторник) в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

20.07.2021 г.
вторник

09:00

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

20.07.2021 г.
вторник

09:30

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ

20.07.2021 г.
вторник

10:30

ТУРИЗЪМ

20.07.2021 г.
вторник

11:30

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

20.07.2021 г.
вторник

12:00

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

20.07.2021 г.
вторник

13:00

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

20.07.2021 г.
вторник

13:30

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

20.07.2021 г.
вторник

14:30

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

20.07.2021 г.
вторник

15:30

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

20.07.2021 г.
вторник

16:00

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОТ НА ДВИЖЕНИЕТО

21.07.2021 г.
сряда

09:00

СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

21.07.2021 г.
сряда

10:00

КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

21.07.2021 г.
сряда

11:00

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

21.07.2021 г.
сряда

12:00

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.07.2021 г.
сряда

13:00

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

21.07.2021 г.
сряда

14:00

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

21.07.2021 г.
сряда

15:00