Почетен съветник на Община Бургас

Димитринка Кос… на Ср., 30.10.2019 - 11:53

Званието "Почетен съветник на Община Бургас" е едно от най-ценните и достойни за уважение отличия, с които Община Бургас удостоява български и чуждестранни граждани за изключителен принос и заслуги за развитието на Община Бургас, постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот и популяризирането на името на град Бургас и Община Бургас.

Роберто Тоскани
РИКАРДО ТОСКАНИ

Рикардо Тоскани (посмъртно)
Удостоен със званието „Почетен съветник на Община Бургас“ (посмъртно) по т. 2 от Протокол № 49/30.10.2018г. на Общински съвет – Бургас.